Intervall i dag kl 18 på Dal stasjon

4 drag i kopperud
4*4*2 flatintervall.

Kommentarer