https://www.vg.no/nyheter/i/Rx4lQW/faktisk-no-nei-proteinpulver-bygger-ikke-mer-muskler-enn-vanlig-mat


Faktisk.no har faktasjekket påstanden om at proteinpulver bygger mer muskler enn vanlig mat.

Kommentarer