Fra taket i snøen, vinteren 2018

Vestenga

Kommentarer