Møtte denne raringen på vei til skaubanen.

Kommentarer