Skal de begynne på nabotomta nå. Siste på vestenga vest.

Kommentarer