Fra dagens sykkeltur med gode kolleger..


          Tonje, Frank og Hans. Radissonblu Aurport Hotel.

Kommentarer