SykkelService, hva med fantom garage?

Her en overhalt Giant, trått i filler grunnet overnaturlig benstyrke.

Kommentarer