B52 nuke'em

Scary stuff, jammen mye man ikke vet om den kalde krigen.

http://youtu.be/4Kbo1kYpU0k

Kommentarer