Intervall med oppmøte v dal stasjon kl 0900 i morra tidlig, ca 1.45.

Kommentarer