Fra dagens trening på sessvoll

Gutter og jenter lader opp til 3*3 runder stafett.

Kommentarer