Virkelig innholdsrikt arbeid....

Sparkling av sponplater i full gang, dette er det jeg kaller kjedelig arbeid.

Kommentarer