Innlegg

#Vestenga fra vest.

En vanlig lørdag på vestenga.

Gamlekara på sykkeltur...#mistberget